Observation pour le taxon Ligularia (Genre)

Classe : Equisetopsida Ordre : Saxifragales Famille : Saxifragaceae

34 572
observations

32
espèces

1 307
observateurs
 • Angiospermes
  Saxifrage tronquée
  Saxifraga retusa Gouan, 1773
  288 observations
  Dernière observation en 2019 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage à feuilles opposées
  Saxifraga oppositifolia L., 1753
  4330 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage de Séguier
  Saxifraga seguieri Spreng., 1807
  1 observation
  Dernière observation en 1922 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage fausse saxifrage sillonnée
  Saxifraga pseudoexarata (Braun-Blanq.) Landolt, 2010
  252 observations
  Dernière observation en 2019 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage fausse diapensie
  Saxifraga diapensioides Bellardi, 1792
  393 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage faux aizoon
  Saxifraga aizoides L., 1753
  3328 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage à feuilles rondes
  Saxifraga rotundifolia L., 1753
  1208 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage à deux fleurs
  Saxifraga biflora All., 1773
  228 observations
  Dernière observation en 2019 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage du Dauphiné
  Saxifraga delphinensis Ravaud, 1890
  74 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage rude
  Saxifraga aspera L., 1753
  325 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage fausse mousse
  Saxifraga muscoides All., 1773
  31 observations
  Dernière observation en 2017 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage robuste
  Saxifraga cuneifolia subsp. robusta D.A.Webb, 1988
  594 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage à nombreuses fleurs
  Saxifraga florulenta Moretti, 1823
  865 observations
  Dernière observation en 2020 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage à trois doigts
  Saxifraga tridactylites L., 1753
  2542 observations
  Dernière observation en 2022 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage en cuillère
  Saxifraga cochlearis Rchb., 1832
  396 observations
  Dernière observation en 2020 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage étalée
  Saxifraga x patens Gaudin, 1818
  1 observation
  Dernière observation en 2008 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage de Fragoso
  Saxifraga fragosoi Sennen, 1929
  785 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage faux bryum
  Saxifraga bryoides L., 1753
  1425 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifraga lantoscana Boiss. & Reut., 1856
  1125 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage à feuilles en coin
  Saxifraga cuneifolia L., 1759 subsp. cuneifolia
  1511 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage granulée
  Saxifraga granulata L., 1753
  2224 observations
  Dernière observation en 2022 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage glauque
  Saxifraga caesia L., 1753
  635 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage musquée
  Saxifraga moschata Wulfen, 1781
  1217 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage du Pays de Vaud
  Saxifraga valdensis DC., 1815
  89 observations
  Dernière observation en 2020 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage du Piémont
  Saxifraga pedemontana All., 1785
  380 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage sillonnée
  Saxifraga exarata Vill., 1779
  3295 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage épaisse
  Saxifraga callosa Sm., 1791
  1062 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage androsace
  Saxifraga androsacea L., 1753
  491 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage hirsute
  Saxifraga hirsuta L., 1759
  1 observation
  Dernière observation en 1814 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage paniculée
  Saxifraga paniculata Mill., 1768
  5413 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage stolonifère
  Saxifraga stolonifera Curtis, 1774
  1 observation
  Dernière observation en 2013 Fiche espèce
 • Angiospermes
  Saxifrage à tige dressée
  Saxifraga adscendens L., 1753
  62 observations
  Dernière observation en 2021 Fiche espèce